CIK BiH raspisao konkurs: Za izbore potrebno 12.000 ljudi

Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine (CIK BiH) raspisala je konkurs za imenovanje predsjednika i zamjenika predsjednika biračkih odbora. S obzirom na to da u Bosni i Hercegovini ima oko 6.000 biračkih mjesta, traži se ukupno 12.000 ljudi za ove pozicije.

Ranije je imenovanje ovih funkcija bilo u nadležnosti lokalnih izbornih komisija, ali nakon izmjena Izbornog zakona, ta nadležnost prešla je na CIK BiH.

Detalji konkursa:

  • Trajanje konkursa: Konkurs ostaje otvoren osam dana od dana objavljivanja.
  • Prijava: Kandidati prijave dostavljaju putem portala e-izbori i aplikacije “Prijava za rad u biračkim odborima” koja se nalazi na web stranici CIK-a BiH.

Uslovi za kandidate:

  • Ne smiju biti članovi političke partije.
  • Ne smiju obavljati dužnosti u organima političke stranke, udruženja ili fondacije povezane s političkom strankom.
  • Ne smiju biti uključeni u bilo kakve aktivnosti političke stranke.
  • Moraju biti u mogućnosti obavljati dužnosti na politički nepristrasan način.

Za dodatne informacije i detalje o prijavi, kandidati mogu posjetiti službenu web stranicu Centralne izborne komisije BiH.

Prijave na Javni konkurs sa potrebnim dokazima o ispunjavanju navedenih uvjeta, kandidati će dostaviti CIK-u BiH elektronski, putem portala e-Izbori i aplikacije “Prijava za rad u biračkim odborima (predsjednici/zamjenici)” koji se nalaze na web stranici CIK-a BiH.

 

Facebook
Twitter
X
WhatsApp
Telegram
Email
Print