Centar za socijalni rad Donji Vakuf u akciji pomoći Edini Švago

0
2128

JU Centar za socijalni rad Donji Vakuf uputila je ponovni apel za pomoć Edini Švago iz Donjeg Vakufa.

Edina Švago rođena je 10.04.1973.godine iz Donjeg Vakufa. Teško je oboljela od hronične bolesti bubrega. U posljednje vrijeme došlo je do pogoršanja njenog zdravstvenog stanja, zbog čega je potrebno uraditi transplataciju bubrega. Edina se nalazi na listi čekanja i ušla je u uži krug za transplataciju koja će se raditi u Francuskoj, a za operaciju je potrebno oko 90.000 KM. Do sada je prikupljeno 34.000 KM.

Edina živi sa suprugom Halidom koji je 90% invalid, ima amputiranu nogu i ostvario je pravo na novčanu naknadu za njegu i pomoć druge osobe. Sa njima žive i dvije kćerke Hidajeta (1997.), koja je završila srednju ugostiteljsko-kuharsku školu i malodobna Harisa, učenica 8 razreda.

Porodica živi od socijalne pomoći koju su Edina i Halid ostvarili kao invalidne osobe u JU Centar za socijalni rad Donji Vakuf, te drugih novčanih primanja nemaju.

Obzirom da se porodica nalazi u teškoj materijalnoj situaciji, zbog redovnog korištenja terapije oboje supružnika, kao i niskih novčanih primanja, Edina nije u mogućnosti prikupiti novac koji je potreban za operaciju.

JU Centar za socijalni rad je odlučio da pokrene humanitarnu akciju za prikupljanje novca na niovu lokalne zajednice.

Svi koji odluče pružiti novčanu podršku u ovoj humanitarnoj akciji mogu svoje priloge uplatiti na račun

Edina Švago, broj:3382602516658346 kod Uni Credit banke, ili novac predati lično Edini. Njen kontakt telefon je 062 651 098.