” Bugojanke ” i ” DONNA “: O problemu nasilja nad ženama mora se više javno govoriti

0
32

Neformalna grupa žena ” Bugojanke ” i Udruženje ” DONNA ” Bugojno, ove godine zbog epidemiološke situacije, neće na već tradicionalan način, organizacijom aktivnosti na Trgu, obilježiti Međunarodnu kampanju „16 dana aktivizma protiv rodno zasnovanog nasilja.”

Ova kampanja se inače provodi od 25. novembra do 10. decembra svake godine. U svijetu je 25. novembar proglašen Međunarodnim danom borbe protiv nasilja nad ženama i obilježavanjem ovoga datuma ukazuje se na važnost senzibilizacije društva i potrebu većeg osvještavanja javnosti o problemu nasilja nad ženama. Takođe, prilika je to da se doprinese jačanju odlučnosti žena da proživljeno nasilje prijavljuju kako bi se eventualno buduće nasilje spriječilo, a već počinjeno nasilje sankcioniralo na odgovarajući način.

Ne smijemo zaboraviti da nasilje u porodici, silovanje, seksualno uznemiravanje, predstavljaju direktno kršenje ljudskih prava. Poražavajući su podaci da svaka peta odrasla žena tokom svog života, barem jednom bude žrtva fizičkog nasilja, dok svaka deseta žena bude žrtva seksualnog nasilja. Zbog svega navedenog, o problemu nasilja nad ženama mora se više javno govoriti, upozoravati a društvo i institucije koje se njime bave, treba poticati na međusobnu bolju suradnju i aktivnost.