Bosanski jezik će dobiti novi pravopis

0
213
Na novom pravopisu će zajedno raditi Preporod i Institut za jezik Univerziteta u Sarajevu. Tim za izradu novog pravopisa predvodit će profesor Dževad Jahić. Zajedno s njim u timu će biti direktor Preporoda Sanjin Kodrić, direktor Instituta za jezik Alen Kalajdžija, profesori Hasnija Muratagić-Tuna i Jasmin Hodžić.
“Ne treba se fokusirati na autorski tim. Treba fomirati vijeće, komisiju za pravopis. Nijedan pojedinac nema pravo vršiti standardizaciju. I zato smo napravili iskorak. Autori su samo izvođači radova. Mi nećemo biti nosioci autorskih prava. To je revolucionaran iskorak”, izjavio je Kodrić.

Potcrtao je da će članovi spomenutog vijeća tek biti određeni. Podsjetio je da je prvi pravopis bosanskog jezika standardizirao profesor Senahid Halilović. Poručio je da bi novi pravopis trebao biti objavljen sljedeće godine.

Direktor Preporoda je obrazložio razloge za izradu novog pravopisa.

“On mora biti moderniji, savremeniji, jednostavniji i što je moguće institucionalniji. Ne želimo autorski pravopis, već timski pravopis iza kojeg će stajati komisija za normiranje jezika, a koji će biti rezultat naučnog konsenzusa”, rekao je Kodrić.

Ocijenio je da je nova standardizacija pravopisa historijski trenutak za bosanski jezik. Istakao je da komisija, vijeće neće biti sastavljeno ad hoc.

“Mi pravimo pravopis za 21. stoljeće”, istakao je.

Profesor Jahić je naglasio da će cilj biti i da se riješe dileme koje postoje u pravopisu. Prema njegovim riječima, cilj je uraditi precizniji pravopis.

“Novi pravopis će koncepcijski težiti da prikaže normu bosanskog jezika u cjelini. Bit će naučno utemeljeniji”, dodao je Jahić.

Profesorica Muratagić-Tuna je istakla da novi pravopis nije negiranje onoga što je urađeno.

“Mi ćemo inovirati pravopis iz 1996. koji je objavio Preporod”, rekla je.

Podsjetila je da postoje desetine pravopisnih pravila koje je teško upamtiti i da je to također razlog za novu standardizaciju.

“Odnos prema dubletima moramo smanjiti na mjeru… Samo bošnjački establišment koristi dvojna rješenja – križ ili krst. To je nepotrebno. Dat ćemo prednost onima za koje smatramo da je to potrebno učiniti. Dopustit ćemo drugačija rješenja u odnosu na pravopis iz 1996.”, objasnila je Muratagić-Tuna.

Navela je da žele dati pravopisne upute.

Na pitanje koliki su troškovi izrade nove standardizacije, Kodrić je odgovorio:

“Dešavaju se važni iskoraci i tu. Ovo nije komercijalni projekt u smislu samih autora. Navikli smo da ovakvi i slični projekti basnoslovno koštaju. Ovdje će biti uložena minimalna sredstva. Autorski tim i svi koji su uključeni ovo smatraju obavezom prema zajednici govornika bosanskog jezika, a ne poslovnom prilikom. Troškovi su znatno manji u odnosu na 1996… Riječ je o nadoknadi elementarnih troškova.”

Direktor Preporoda je govorio o tome zašto se vrši nova standardizacija s obzirom na to da je posljednji put nju uradio profesor Senahid Halilović prije dvije godine.

“Naša osnovna zamjerka je privatizirianje i individualiziranje normi”, obrazložio je.

Jahić smatra da je pravopis iz 2018. “korak unazad”.

Klix.ba