Bojevo gađanje najavljeno za 18. septembar na lokalitetu Brezičana

0
48

U okviru planski aktivnosti edukacijskog karaktera MUP SBK/KSB Travnik sprovodi bojevo gađanje na području pod integracijom PS Donji Vakuf s ciljem razvijanja policijskih vještina čiji je krajnji produkt povećanja stepena sigurnosti građana i efikasnijeg izvršenja složenih policijskih zadataka. Bojevo gađanje se planira izvesti na lokalitetu improviziranog strelišta Brezičani (brezičanska škola), općina Donji Vakuf dana 18.09.2019 godine, srijeda u 10:00 sati.

Iz PS Donji Vakuf obavještavaju građane, da iz bezbjednosnih razloga u vrijeme izvođenja bojevog gađanja, na tom lokalitetu smanje ili potpuno obustave kretanje.