Bliži se realizacija projekta izgradnje brze ceste Nević polje-Travnik -Jajce, trase duge 43 km

0
260

Jučer je u velikoj sali Općine Travnik u organizaciji predstavnika Javnog poduzeća Autoceste Federacije BiH i predstavnika Ministarstva prostornog uređenja, građenja, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova SBK/KSB, održana nadograđena prezentacija projekta „Izgradnje dionice brze ceste Nević polje-Travnik-Jajce“, prometnice koja ima vitalan značaj, kako za lokalno stanovništvo, tako i za cijelu BiH.

Uz prisustvo načelnika i općinskih vijećnika iz Travnika i Novog Travnika, članovi firme Divel koja je članica konzorcija na izradi ovog projekta, obzirom da je došlo do izmjene dijela trase brze ceste na području općina Travnik i Novi Travnik prezentirali su projektnu dokumentaciju, kako bi se ona verificirala od strane općinskih vijeća i preuzela u razvojnu koncepciju prostorne osnove izmjene i dopune Prostornog plana, a sve u cilju brže realizacije projekta.

Projekt brze ceste je krucijalni vladin projekat koji datira još iz 2005. godine kada je usvojen Prostorni plan Srednjobosanskog kantona, te iako se na izgradnju navedene brze ceste čeka gotovo 30 godina, ovom prilikom je naglašeno da smo sada najbliže realizaciji ovog značajnog projekta kojim bi se jedna od najopterećenijih bh. magistralnih cesta uveliko „rasteretila“.

Predstavnici Ministarstva prostornog uređenja, građenja, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova SBK/KSB su realizovalii već nekoliko sastanaka Savjeta plana, na kojima je razmatrana projektna dokumentacija , za koju su općinska vijeća većine općina na potezu kojom prolazi trasa dala projektnu saglasnost, međutim u Travniku i Novom Travniku postoje određena odstupanja vezana za novu projektnu dokumentaciju gdje su projektanti iznašli trenutno najrentabilnije rješenje.

„Vodimo intenzivne aktivnosti, obzirom da je odlukom o izmjeni i dopuni Prostornog plana definirano da se urbanistička saglasnost izdaje na osnovu mišljenja nosioca pripreme a na osnovu prostorne osnove s koncepcijom razvoja koja je prva faza izrade izmjene i dopune prostornog plana“, kazala je Lejla Salkić-Terzić, te dodala da je bilo neophodno nosioce izrade projektne dokumentacije upoznati sa izmjenama odstupanja na potezu općine Novi Travnik i Travnik kako bi se prostorna osnovu usvojila i prema Skupštini SBK uputili samo sa jednim rješenjem .

Milada Matardžija ispred firme Divel je naglasila da su se tokom projektovanja analizirale dostavljenje varijante od investitora i lokalnih zajednica, te da je ova trasa nusprodukt svih tih zahtjeva s tim da su zadovoljeni svi tehnički elementi koji su trebali biti zavdovoljeni .

Sada, trasa duga 43 km, značajno skraćuje put od Travnika i Novog Travnika prema Jajcu, te je oko 30km kraća dionica nego kada se uzmu u obzir postojeće magistrale, nakon samo nekoliko tehničkih izmjena od kojih se posebno izdvajaju dvije.

 

„Projektant se pridržavao navedene trase te je prezentacija prethodno napravljena na toj trasi, međutim ispostavilo se da sama ta trasa ide preko izvora Trebišnjica i na zahtjev investitora i lokalnih zajednica tu smo se pomakli jer nismo mogli prelaziti preko izvora, te smo izašli iz okvira nacrta plana koji je prethodno bio usvojen. Trasa je sada upravo u trećoj zoni u kojoj nije toliko blizu, te se može se proći sa tom trasom jer je kontrolisana odvodnja i nema mogućnosti onečišćenja“, dodala je Matardžija.

Druga značajna izmjena zbog nepristupačnosti terena i nemogućnosti pronalaska mjesta za petlju „Turbe“ se odnosi na rentabilnost same trase i izbjegavanje sedam dodatnih objekata na ovom potezu, te je trasa pomaknuta, umjesto južno, na sjever Turbeta gdje je teren daleko pogodniji za gradnju .

 

Novum.ba