BIHAMK / Najavljene radarske kontrole na području SBK

0
94
Stacionarni radari
 • M-5 Kalibunar, općina Travnik (kod BP INA)
 • M-5 Vitez (kod Impregnacije)
 • M-5.1 Kaonik-Kiseljak, u naselju Kaćuni
 • M-5.1 M-5.1 Brnjaci
 • M-16.4 Nević Polje-Novi Travnik
 • M-16.2 Gornji Vakuf/Uskoplje, u naselju Trnovača
 • M-5 Busovača
 • M-16.2 Vrbanja
 • M-16.4 Bristovi
Nestacionarni radari
 • PS TRAVNIK
 • Najavljene radarske kontrole za 19. 12.2018. -PS TRAVNIK

  08:30 do 10:00 sati Kalibunar – ABA
  11:00 do 12:30 sati M-5 Šehida
  13:00 do 14:30 sati Nova Bila
  15:00 do 16:00 sati Donje Putićevo

 • PS VITEZ
 • Najavljene radarske kontrole za 19.12.2018 -PS VITEZ

  08:00 do 11:00 sati R-441 Donja Dubravica
  12:00 do 16:00 sati M-5 Bila (Ti-Oil)

 • PS FOJNICA
 • Najavljene radarske kontrole za 19. 12. 2018. -PS FOJNICA

  10:00 do 11:30 sati Šćitovo Polje
  12:30 do 14:00 sati ulica Prokoški put

 • PS BUGOJNO
 • Najavljene radarske kontrole za 19. 12. 2018 -PS BUGOJNO

  09:00 do 10:30 sati ulica Sultan Ahmeda (škola)
  11:00 do 12:30 sati Bugojno-Gornji Vakuf/Uskoplje, Gračanica
  13:00 do 14:30 sati Bugojno-Donji Vakuf, Podgaj
  17:00 do 18:30 sati Bugojno-Gornji Vakuf/Uskoplje, Vrbanja
  19:00 do 20:00 sati Bugojno-Donji Vakuf, Podgaj
  20:30 do 21:30 sati Bugojno-Kupres, Poriče
  22:00 do 23:00 sati ulica 307.mot.brigade, Sultanovići

 • PS DONJI VAKUF
 • Najavljene radarske kontrole za 19. 12. 2018. -PS DONJI VAKUF

  19:00 do 21:00 sati Prusac
  21:30 do 23:30 sati ulica 770 Slbbr.

 • PS GORNJI VAKUF
 • Najavljene radarske kontrole za 19. 12. 2018. -PS GORNJI VAKUF/USKOPLJE

  09:30 do 10:30 sati Pajić Polje
  12:30 do 13:30 sati ulica Vrbaska (PP Paloč)
  14:30 do 15:30 sati ulica Vrbaska

 • PS JAJCE
 • Najavljene radarske kontrole za 19. 12. 2018 -PS JAJCE

  08:30 do 10:30 sati R-413b Lupnica
  11:00 do 13:30 sati R-413b Divičani
  14:00 do 15:30 sati R-413b Kuprešani

 • PS KISELJAK
 • Najavljene radarske kontrole za 19.12.2018. -PS KISELJAK

  08:30 do 11:00 sati Potkraj
  12:00 do 14:30 sati Gromiljak

 • PS NOVI TRAVNIK
 • Najavljene radarske kontrole za 19. 12. 2018. -PS NOVI TRAVNIK

  18:00 do 19:00 sati M-16.4 Krnjića potok
  21:30 do 22:30 sati M-16.4 Stojkovići BP (Ti-Oil)