BiH se sprema za uvođenje “4G” mreže

0
66

Ministar komunikacija i transporta BiH Ismir Jusko je u Sarajevu sa direktorom Regulatorne agencije za komunikacije /RAK/ Predragom Kovačem i direktorima tri telekom operatera u BiH razgovarao o pripremama za uvođenje mobilnih širokopojasnih usluga i mreža četvrte generacije.

Na sastanku je dogovoreno da će RAK u saradnji sa Ministarstvom komunikacija i transporta BiH, te drugim nadležnim institucijama pokrenuti donošenje odluke o uslovima za izdavanje “4G” dozvole.

Da bi to bilo realizovano, potrebno je formirati radnu grupu, koja će razmotriti sve aspekte dodjele dozvola i uvažiti činjenice o potrebi što brže afirmacije mreža nove generacije, saopšteno je iz Ministarstva komunikacija i transporta BiH.

Na sastanku je zaključeno da će Ministarstvo pripremiti za Savjet ministara informaciju o ovom sastanku, te predložiti set zaključaka za usvajanje.

RAK će u saradnji sa Ministarstvom komunikacija i transporta BiH, Ministarstvom saobraćaja i veza Republike Srpske, te Ministarstvom prometa i komunikacija Federacije BiH, izraditi nacrt odluke o izdavanju “4G” dozvola licenciranim mobilnim operaterima u BiH, cijeni, načinu i postupku plaćanja dozvola, kao i namjeni uplaćenih sredstava, nakon čega će nacrt odluke poslati Savjetu ministara na usvajanje.

Na sastanku je razgovarano i o provođenju Strategije prelaska sa analognog na digitalno emitovanje u BiH, te o gašenju analogne zemaljske radiodifuzije, kako bi se omogućila dodjela multipleksa C i D za komercijalne potrebe shodno Strategiji.

Sastanku su prisustvovali direktori “M:tel-a” Marko Lopičić, “BH Telekoma” Mirsad Zaimović i “HT Eroneta” Vilim Primorac.

/izvor:zenit.ba/