AZAD Donji Vakuf / Uspješno završen kurs MOVIEQ mladih Donjeg Vakufa

0
110

 

Asocijacija za aktivno društvo AZAD Donji Vakuf nastavlja sa edukacijom mladih Donjeg Vakufa kroz neformalno obrazovanja. Još jedna grupa mladih je uspješno završila kurs MOVIEQ i ovladali su vještinama timskog rada, kritičkog mišljenja, emocionalne inteligencije. Imali su priliku da kroz praksu nauče kako reagovati ispravno na krizne situacije i rješavati probleme bez upotrebe verbalnog ili fizičkog nasilja. Završetkom ovog kursa mladi uz edukativnu vrijednost kursa, imaju priliku da 3 mjeseca besplatno treniraju u Fitness centru AZAD. Na taj način se kvalitatno kroz treninge brinu i o svom fizičkom zdravlju.