Arheološka istraživanja u Turbetu

0
103

Na Arheološkom području kasnoantičke bazilike u Turbetu kod Travnika, koja je 2005. godine proglašana nacionalnim spomenikom Bosne i Hercegovine u toku su arheološka istraživanja, odnosno otvaranje probnih sondi u predjelu tzv. sjeverne crkve koja je posljednji put iskopavana 1970. godine.

U sklopu ovog projekta ranije je urađeno čišćenje unutrašnjosti objekta tzv. sjeverne crkve, koja je danas jedini vidljivi dio mnogo većeg kompleksa čiji se ostatak nažalost nalazi ispod magistralne ceste Travnik-Donji Vakuf. Objekat pripada tipu dvojinih bazilika, čije dvije crkve su povezane unutrašnjim dvorištem.

 

                                                                                                                                                                     /izvor:tntportal.ba/