Analiza stanja socijalne zaštite u Donjem Vakufu

0
592

Socijalni radnici u Donjem Vakufu pomažu ljudima u prevladavanju socijalnih nedaća. Do tih nedaća može doći usljed zdravstvenih i porodičnih problema, siromaštva, nezaposlenosti, kriminala, ovisnosti o alkoholu i drogama. Ovo zanimanje je svakako jedno od najstresnijih i zahtijeva visoku emocionalnu snagu i sposobnost isključivanja i distanciranja nakon posla.

Djelokrug ove ustanove u našem gradu je veoma širok i bavi se poslovima iz oblasti socijalne zaštite, zaštite porodice s djecom, zaštite civilnih žrtava rata, porodične zaštite, zdravstvene zaštite, administrativnih i drugih poslova u nadležnosti centra.

JU Centar za socijalni rad Donji Vakuf je prošle godine preselila u nove prostorije i kako su nam rekli uposlenici ustanove, uslovi rada su mnogo bolji i kako sami priznaju, nakon selidbe u nove u prostorije osjećaju se preporođeno.

Haris Smajić, Socijalni radnik koji u ovoj ustanovi radi 20 godina i prema njegovim zapažanjima, struktura problema s kojima se suočavaju današnji korisnici i štićenici se razlikuje u odnosu na period prije 10 godina.

Nekada je bilo mnogo više zahtjeva za jednokratnu i stalnu socijalnu pomoć i takvi zahtjevi se razlikuju od problematike kojom se trenutno najviše centar bavi. Prije su korisnici tražili pomoć u osnovnim životnim namirnicima, a danas su to uglavnom zahtjevi za liječenja izvan kantona.

Naša ustanova je nezaobilazna kada su u pitanju brojni problemi šire društvene zajednice, poput maloljetničke delikvencije i ti problemi su posljednjih godina poprimili jednu složeniju strukturu, a po meni je to jednim dijelom odraz moderne tehnologije i najviše društvenih mreža.

Behija Husagić radi u ovoj ustanovi skoro 30 godina i trenutno obavlja poslove referenta za odnose roditelja s djecom i odgojno zapuštenom djecom i maloljetnicima.

Istakla bih da u toku rada s porodicama nakon razvoda braka supružnika, veliki problem predstavlja dalje kontaktiranje s malodobnom djecom roditelja kojem djeca nisu povjerena. Roditelji zbog svojih ličnih interesa često zanemare interese malodobne djece u smislu neredovnog kontaktiranja, izbjegavanja plaćanja alimentacije.

U Bosni i Hercegovini se posljednjih godina bilježi povećan broj razvoda. Kakvo je stanje u Donjem Vakufu?

Stanje u Donjem Vakufu kada je u pitanju ova pojava je alarmantno. Dosta mladih bračnih parova se razvodi iza kojih ostaju malodobna djeca koja ispoljavaju razne oblike negativnog ponašanja. Moram naglasiti da se ovdje ne radi o materijalno ugroženim porodicama, nego je rije o materijalno situiranim porodicama. Mislim da je jedan od uzroka ovog problema nedostatak tolerancije i uzajamnog poštovanja među mladim ljudima.

Centar za socijalni rad pruža usluge zdravstvenog osiguranja osobama koje ne ostvaruju to pravo po nekom drugom osnovu preko kantonalnog zakona.

Socijalni radnik Aida Dugonja radi na poslovima socijalne zaštite koji se odnose na materijalna davanja, stalna i jednokratna novčana pomoć.

Ono što vrijedi istaći je da su uslovi za ostvarivanje prava za stalnu socijalnu pomoć skoro pa nemogući, pa tako da bi neka osoba ostvarila ovo pravo, mora biti nesposobna za rad, da ne posjeduje nekretnine i automobil u svom vlasništvu, kao i da ne prolazi kroz katastarsku evidenciju kada je u pitanju vlasništvo nad zemljom.

Trenutno imamo 64 korisnika stalne novčane pomoći i ovaj broj se posljednjih godina smanjio. Prošle godine smo uveli dva nova korisnika prava, ali smo ih u tom periodu odjavili deset. Kada je  u pitanju jednokratna novčana pomoć, ona se također ostvaruje putem resornog ministarstva. Zahtjev za ovu pomoć se podnosi u našem centru. Trenutno se iznos ove pomoći kreće oko 250 KM.

Osim jednokratne novčane pomoći koja se ostvaruje putem kantona, postoji i jednokratna novčana pomoć koja se ostvaruje putem općine Donji Vakuf.

 

Kompletan razgovor s uposlenicima JU Centar za socijalni rad moći ćete poslušati u redovnom izdanju emisije Četvrtkom otvoreno Radija Donji Vakuf koja će se emitovati 14. aprila s početkom u 12 sati.