Akcija “Za ljepše Bugojno!”

Općina Bugojno odabrana je od strane međunarodnih organizacija UNDP-a, OSCE-a, Vijeća Evrope i EU u BiH za provođenje akcije čišćenja rijeke Vrbas. U organizaciji ove akcije učestvovao je koordinacioni tim Lokalne dijaloške platforme a nosioci aktivnosti su Općina Bugojno i NVO Sunce.
Učesnici akcije su: UNDP, OSCE, Vijeće Evrope, EU u BiH, Općina Bugojno, S.R.D. “Vrbas” Bugojno, JKUP Čistoća d.o.o. Bugojno, JP za stambeno komunalne djelatnosti i lokalne puteve d.o.o. Bugojno, JKP VIK d.o.o. Bugojno, Služba za civilnu zaštitu Općine Bugojno, Crveni križ općine Bugojno, Omladinski Centar Bugojno, Taekwondo klub „Bugojno“, Vatrogasno društvo Bugojno, NVO „Sunce“ Bugojno te drugi volonteri.
izvor: RTV Bugojno
Facebook
Twitter
X
WhatsApp
Telegram
Email
Print