Agencija za statistiku BiH: Danas sjednica centralnog popisnog biroa

0
48

Centralni popisni biro trebalo bi danas da razmatra jedinstven program za obradu podataka popisa stanovništva u BiH. Sjednici, koja je zakazana za 16 sati u Sarajevu, trebalo bi da prisustvuju direktori tri ključne agencije za statistiku u BiH.

Direktor Republičkog zavoda za statistiku Republike Srpske Radmila Čičković rekla je da će predstavnici ovog zavoda tražiti da se pitanje domicila u odnosu na stalno mjesto stanovanja, o kojem još nema usaglašenosti, određuje onako kako je to definisao Zakon o popisu.

Portparol Agencije za statistiku BiH Mirsada Adembegović rekla je da bi na sjednici trebalo da bude usvojen novi revidirani plan aktivnosti u okviru koga se nalazi i set pravila za izvođenje rezidenta, čime bi bila otklonjena ključna prepreka u dosadašnjim aktivnostima objave popisa rezultata.

Rok za objavljivanje konačnih rezultata popisa je 1. juli ove godine