70.000 KM za nabavku udžbenika za socijalno ugrožene učenike i djecu romske populacije

0
54

Ministarstvo finansija je predložilo, a Vlada SBK na jučerašnjoj sjednici usvojila je Dokument okvirnog Budžeta SBK za period 2017-2019. godine. Usvojeni su i konačan izvještaj Ureda za reviziju institucija u Federaciji Bosne i Hercegovine o finansijskoj reviziji Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2015. godinu, te Izvještaji o obavljenim revizijama Odjela za internu reviziju za drugi kvartal 2016. godine

Donesena je i Odluka o izdvajanju sredstava za realizaciju projekta finansiranja izgradnje i jačanje infrastukture, a u svrhu zaštite okoliša iz sredstava Fonda za zaštitu okoliša SBK za 2016. godinu. Prema toj Odluci sredstva u visini od 35 hiljada KM bit će dodjeljena za  finansiranje izgradnje pumpne stanice i potisnog cjevovoda za vodovod Uriju  na području općine Donji Vakuf.. Ministarstvo zdravstva i socijalne politike je predložilo, a Vlada SBK donijela Odluku o o izdvajanju sredstava u iznosu od 25.000,00 KM, za  Muslimansko dobrotvorno društvo “Merhamet”, za treći i četvrti kvartal 2016. godine , Caritasu Jajačkog dekanata, iznos od 7.500,00 KM, Srpskom kulturno-prosvjetnom i humanitarnom crkvenom društvu 6.000,00 KM, Crvenom krstu Srednjobosanskog kantona, odlukom se izdvaja iznos od 10.000,00 KM za treći i četvrti kvartal 2016. godine.

Uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove je predložila, a Vlada SBK donijela Odluku o pokretanju postupka za nabavku – „Projekat označavanja naselja, ulica i trgova nazivima i zgrada kućnim brojevima s izradom registra prostornih jedinica na području Srednjobosanskog kantona“, procijenjena vrijednost nabave bez PDV-a iznosi 250.000,00 KM, sredstva za ovaj vid nabavke osigurat će se od strane Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove (FGU), Uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove SBK/KSB i 11 jedinica lokalne samouprave. Na prijedlog Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta je predložilodonesena je Odluka o davanju saglasnosti za provođenje postupka nabavke udžbenika  za socijalno ugrožene učenike  i djecu romske populacije u osnovnim školama u SBK za školsku godinu 2016./2017., u ukupnoj vrijednosti od 70.000,00 KM bruto, planiranih Budžetom SBK za 2016. godinu.