65 godina LD “Semešnica” Donji Vakuf

0
274

Lovačko društvo „Semešnica“ Donji Vakuf ove godine obilježava značajan jublej 65. godina rada i postojanja. Tradicija lovstva na području donjovakufske općine datira još od davne 1896. godine. Područje od 34.200 hektara kojim gospodari LD“Semešnica“ danas je podjeljeno na pet revira: Torlakovac, kao najbrojniji revir, potom Oborci, Donji Vakuf – Šahmani i Prusac.  „Semešnica“ ima i uzgojni revir na području Junuzovca.

 

Na sjednici Vlade SBK -a  održanoj u  mjesecu julu ove godine, našla se i Odluka o osnivanju  lovišta na prostoru ovog kantona. Nepostojanje granice lovišta već  duži period je problem u ovom kantonu, a lovci su se ponadali da bi na ovoj sjednici problem mogao biti riješen. Međutim do usvajanja Odluke nije došlo.

„ Ovom Odlukom ustanovile bi se granice lovišta, što je prvi  uslov za dobijanje lovno – gospodarske osnove za gospodarenjem lovištem na period od 10 godina Nažalost mi smo taoci jedne loše politike. Od 12 općina u SBK – a u njih 11 usaglašen je način i principi djelovanja budućeg lova i lovišta. Samo u općini Gornji Vakuf / Uskoplje to nije urađeno . Pokušati ćemo, u saradnji sa načelnicima općina, izvršiti dodatni pritisak  na zakonodavnu i izvršnju vlast u SBK-a kako bi ova Odluka bila uskoro usvojena.“ – ističe za Radio Donji Vakuf, Naim Pičar, predsjednik LD“ Semešnica“ Donji Vakuf, predsjednik Saveza lovačkih organizacija SBK –a i član UO Saveza lovačkih organizacija u BiH i dodaje :

 

„Preživljavamo od članarine, a mogli bismo da živimo kulturno i civilizovano. I pored toga naše Društvo  još uvijek isplaćuje plaću profesionalnom lovočuvaru što je rijetkost u Srenjobosanskom kantonu. Članovi LD“Semešnica“, kao i ja sam, nezadovoljni su  neusvajanjem Odluke o osnivanju lovišta na području kantona, jer uredno se izmiruju sve  obaveze i  plaća članarina  a zauzvrat lovci ne dobijaju dio kolača koji im pripad,  to je pravo na lov.

Povodom obilježavanja jubilarne 65. Godine LD“Semešnica“ održana je svečana Skupština Društva na platou lovačke kuće na Jarčišću. Bila je to prilika za uručenje zahvalnica i priznanja pravnim i fizičkim licima koja pomažu rad LD “Semešnica”.

Svečanoj sjednici Skupštine prisustvovao je i predsjednik Saveza lovačkih organizacija, Muhamed Hodžić, kojemu  je Pičar uručio Plaketu LD “Semešnica” Donji Vakuf.