Izabrano novo rukovodstvo Mladih CK F BiH

0
35
Danas, 10. oktobra  je u sjedištu Crvenog križa Federacije BiH održana sjednica Predsjedništva mladih CK FBiH na kojoj su lideri mladih razmatrali do sada realizirane aktivnosti i planirali rad mladih za naredni period
Također razmatrani su izazovi sa kojima se mladi susreću, te se govorilo o boljem zastupanju i predstavljanju mladih

Na današnjoj sjednici izvršen je i izbor novog rukovodstva mladih Crvenog križa Federacije BiH . Za  novu predsjednicu Mladih izabrana je Džana Kapić, a za potpredsjednike

Abdurahman Aljić i Erna Pajić.
📌 Uvjereni smo da će naši lideri mladih nastaviti sa doprinosom u radu i efikasnom ostvarivanju ciljeva cjelokupne strukture Crvenog križa i želimo im puno uspjeha u nastavku mandata. – CK Donji Vakuf.
izvor: fb / CK Donji Vakuf