Sastanak u Travniku o Nacrtu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o šumama SBK/KSB

0
102

U zgradi vlade SBK/KSB u Travniku je održan sastanak predstavnika vlade SBK/KSB i sindikata uprave, na kojem se raspravljalo o Nacrtu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o šumama SBK/KSB.

Sastanku su između ostalih prisustvovali premijer Vlade SBK/KSB Tahir Lendo, predsjednik Samostalnog sindikata državnih službenika i namještenika u organima državne službe, sudskoj vlasti i javnim ustanovama u FBiH mr. Samir Kurtović, predstavnici Sindikalnog odbora sindikalne organizacije kantonalnih organa uprave SBK/KSB Ibro Beganović, Refija Kulašin i Hajrudin Alibašić, ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva SBK/KSB Salkan Merdžanić, glavni inspektor u odjeljenju za inspekcije Saliha Helja, ministar uprave i pravosuđa Zoran Marković, direktor kantonalne Uprave za šumarstvo SBK/KSB Ševal Konjalić, direktor ŠPD/ŠGD Srednjobosanske šume-Šume središnje Bosne d.o.o. Donji Vakuf Vildan Hajić i drugi.

Sastanak je bio iscrpljujući, a sindikat je svoje zahtjeve fokusirao na zaštiti prava službenika i namještenika Kantonalne uprave za šumarstvo u okviru predloženog Zakona. Skupština SBK/KSB ranije je na izvanrednoj sjednici održanoj 22.06.2020. godine donijela zaključak o prihvatanju Nacrta Zakona o izmjenama i dopunama zZakona u o šumama SBK/KSB, koji je upućen na javnu raspravu u svim općinama SBK/KSB.

Izvor: tntportal