50.000 KM za tačnu informaciju o Edinu Gačiću

0
96
Vlada Kantona Sarajevo raspisala je nagrada u iznosu od 50.000 KM za informacije koje bi dovele do hapšenja Edina Gačića.

Vlada je zadužila komesara Uprave policije da hitno, uz prethodne konsultacije sa ministarkom pravde i uprave, ministrom unutrašnjih poslova i ministrom finansija, propiše proceduru o načinu evidentiranja i identifikacije prijavitelja, kao i načinu i rokovima izvršenja isplate nagrade.

Ova nagrada se isključivo odnosi na informisanje policije, a nikako na uključivanje građana u potragu, što bi moglo ugroziti njihovu sigurnost i samu potragu.