Trećeg oktobra otvorena zimska lovna sezona

0
291

LD “Semešnica” gospodari površinom koja obuhvata 32.000 hektara, a područje je podijeljeno na pet revira: Torlakovac, kao najbrojniji revir, potom Oborci, Donji Vakuf – Šahmani i Prusac. „Semešnica“ ima i uzgojni revir na području Junuzovca.
Društvo danas broji više od 300 članova. Pored redovnih članova broji i 43 člana lovačkog podmladka, a odnedavno postoji i ženska sekcija koja broji četiri članice.

O aktuelnostima u ovom društvu smo razgovarali s Naimom Pičarom, Predsjednikom LD “Semešnica”.

Otvor sezone je bio trećeg oktobra, a u ovom dijelu godine lovi se sitna divljač, krupna divljač, divlja svinja, kao i predatori pod koje potpadaju lisice, a u posljednje vrijeme je došlo i do pojave šakala.
Moram iskoristiti ovu priliku da uputim upozorenje beračima gljiva, izletnicima da je došlo do porasta populacije opasnih zvijeri među kojima se ističe medvjed koji pravi veliku štetu koju na kraju mora nadoknaditi lovačko društvo iako se ne stara o ovoj populaciji. Nedavno smo imali i prijave o šteti koju je vuk nanio stadu ovaca, a sinoć je medvjed u Brezičanima uništio sedam košnica. Dodatni problem predstavlja i činjenica da još uvijek nisu izbalansirana lovno-uzgojna područja. Također bih uputio apel građanima da tokom izvođenja lovnih aktivnosti nedjeljom ne zalaze u šumska područja kako bi se izbjegli najgori scenariji.

Nedavno je u divljnu pušteno 5 pari odraslih divljih zečeva, kao i 35 primjeraka fazanske divljači. U planu je izrada uzgajališta divljih zečeva na području naše općine kako bi mogli vještački obnavljati populaciju zečeva. Također smo nabavili i novo terensko vozilo.


Društvo je dobilo na upravljanje cijelo lovno područje na prostoru općine Donji Vakuf i krenuli smo u izradu lovno-privredne osnove.
Imamo uposlenog jednog lovočuvara, a angažovali smo i šest lovočuvara volontera. Stanje divljači je zadovoljavajuće i smatram da je ova godina nakon rata najplodonosnija kada je u pitanju broj divljači.

I pored otežavajućih okolnosti uzrokovanih virusom korona, održavali smo seminare i polaganje lovačkih ispita, a ove godine je zahvaljujući donatorima, prijateljima i vlastitim sredstvina završena moderna lovačka kuća na Dubravama koja broji 20 ležajeva te kuća na Jarčišću. U toku su radovi i na modernoj lovačkoj kući na Junuzovcu, a postavljeno je i 10 novih hranilica te 5 nadstrešnica.

Od ove sezone je uveden komercijalni lov kako bi posredstvom agencija mogli primati i goste iz inostranstva, koji će moći boraviti u našim vlastitim smještajnim kapacitetima. U planu je izrada platformi na kojima bi se vršio odstrel lukovima i samostrelima i ta praksa postoji u samo desetak društava u Bosni i Hercegovini. Još jedna novina koju smo uveli je fotolov i historijski lov na tzv Titovoj čeki na području gdje je nekada lovio Josip Broz Tito.

Putna infrastuktura se nalazi u dobrom stanju, prije svega zahvaljujući ŠPD Srednjobosanske šume i Šumariji Donji Vakuf s kojima postoji izuzetna suradnja.

Na kraju još vrijedi istaći da su posljednje dvije godine bile najuspješnije kada je u pitanju LD “Semešnica”.