28. godišnjica formiranja jedinice TO “Bunta”

0
113

Kraj mjeseca aprila i početak maja ’92 bilo je vrijeme kada su najbolji sinovi bošnjačkog naroda općine Donji Vakuf formirali prve jedinice Teritorijalne odbrane Republike Bosne i Hercegovine. Jedna od njih bila je jedinica „Bunta“, formirana na današnji dan, 04. maja 1992. godine na području šumskog radilišta Bunta, duboko u planini Raduša.

Pripadnici ove jedinice početkom juna iste godine ušli su u sastav Prve i Druge čete TO Donji Vakuf i nastavili svoj borbeni put kroz 307. motorizovanu brigadu, odnosno 770. slavnu donjovakufsku brdsku brigadu.

Svaki treći pripadnik „Bunte“ dao je život za slobodnu i nezavisnu Bosnu i Hercegovinu, a među njima i dvojica „Zlatnih ljiljana“, Samir Mustafica Mrtvi i Mesud Ramljak Ćeso.

Jedinica „Bunta“ je kroz vrijeme odbrane zemlje dala više starješina, od komandanata četa i bataljona, do pomoćnika komandanta 770. sbbr Armije R BiH.

Od 56 pripadnika „Bunte“, njih jedanaest su šehidi:

Fahrija Katkić Kata

Sead Softić Njoki

Abdulah Hadžić Helda

Mesud Ramljak Ćeso

Fahrudin Čajdo

Sabahudin Zahirović Sapko

Mulo Zahirović

Avdo Mustafica

Halid Hadžić

Samir Mustafica Mrtvi i

Kerim Muratbegović.

Da nam se više nikada ne ponove dani s kraja aprila i početka maja 1992. Godina.

Tekst svečane zakletve pripadnika TO BiH:

” Ja – zaklinjem se da sam u redove Teritorijalne odbrane R BiH stupio dobrovoljno i bez prisile, a sa ciljem čuvanja i odbrane samostalnosti, suverenosti i cjelovitosti BiH.

U svoje ime izjavljujem da sam spreman za odbranu svoje domovine, na zaštitu njenih građana i materijalnih dobara, dati i vlastiti život.”

Izvor: neobjavljena knjiga „Put Bagine strane“, Safeta Kršlaka