23. godišnjica donjovakufske slavne brdske brigade

0
64

Naređenjem Štaba Vrhovne komande o organizacionim promjenama u zoni odgovornosti 3. Korpusa, preraspodjelom ljudstva i materijalno-tehničkih sredstava tadašnje 307. motorizovane brigade, 21. oktobra 1993. godine formirana je  donjovakufska 370.brdska brigada. Po samom osnivanju donjovakufsku 370. brigadu činila su tri bataljona, a u periodu od 1. aprila do 22. juna 1994. godine, brigada je u svom sastavu imala i 4. bataljon. Prvi komandant 370. brdske brigade bio je Senad Alkić, a nakon njega dužnost komandanta brigade obavljali su Besim Učambarlić i Amer Duraković. Odlukom Predsjedništva R BiH od 14. aprila1994. godine, zbog ukupnog doprinosa u odbrani suvereniteta i teritorijalnog integriteta R BiH i izuzetnih borbenih uspjeha u odbijanju brojnih agresorskih ofanziva i proširivanja slobodne teritorije u zoni odgovornosti 3. Korpusa Armije R BiH, 370. bbr dodjeljen je počasni naziv “slavna”.

Program obilježavanja  23. godišnjice osnivanja donjovakufske  370./770. Slavne brdske brigade :

          Petak, 21. oktobar 2016. godine,14 sati, velika sala Općine Donji Vakuf – svečana sjednica povodom 21. oktobra – Dana RVI općine Donji Vakuf u organizaciji Udruženja RVI Donji Vakuf

 

          Petak, 21. oktobar 2016. godine, 19 sati, velika sala Doma kulture Donji Vakuf – okrugli sto „Ratni put 370./770. Sbbr“ u organizaciji JU Centar za informisanje, kulturu i sport Donji Vakuf

 

          Nedjelja, 23. oktobar 2016. godine, 11 sati, gradski stadion Donji Vakuf – svečano postrojavanje pripadnika 370./770. Sbbr u organizaciji Jedinstvene organizacije boraca „Unija veterana“ Donji Vakuf