Prekršen dogovor Vlade FBiH i penzionera: Penzije kasne, još uvijek traje isplata za novembar

Dogovor koji su postigli Vlada FBiH i predstavnici udruženja penzionera u FBiH definitivno je prekršen jer se penzije u FBiH…

Novi rokovi za otpis zateznih kamata

Porezna uprava Federacije BiH obavještava porezne obveznike da je dana 7.11.2015. godine stupio na snagu Zakon o izmjenama i dopunama…